โปสเตอร์ ad โฆษณา

ค่าออกแบบ โปสเตอร์ ขนาด A4 , A3, Ad โฆษณา  ราคา 4,000 บาท 

-ออกแบบ 2 แบบ . เลือกแบบได้ 1 แบบ 

-แก้ไขงานได้ 4 ครั้ง 

-ฟรีไฟล์  Ai, jpg, png

 

ค่าออกแบบแบนเนอร์ โฆษณาลง facebook,ig

- แบนเนอร์โฆษณาลง facebook 1 ชิ้น   ราคา 1,500 บาท

- แบนเนอร์โฆษณาลง facebook  3 ชิ้น   ราคา 3,500 .บาท

                                                         - แบนเนอร์โฆษณาลง facebook  5 ชิ้น  ราคา 4,999 บาท

 

                                      -แก้ไขงานได้ 4 ครั้ง 

 

                                     -ฟรีไฟล์  Ai, jpg, png

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ